Hóa Chất

Hóa Chất

FAM amidites và chất hỗ trợ: Fluorescein photphoramidites và chất hỗ trợ được sử dụng để biến đổi đầu 3′- và bên trong đầu 5′ của oligonucleotide

Tên sản phẩm: FAM amidites và chất hỗ trợ: Fluorescein photphoramidites và chất hỗ trợ được sử dụng để biến...

Xem thêm

Fluorescein photphoramidites và chất hỗ trợ được sử dụng để biến đổi đầu 3′- và bên trong đầu 5′ của oligonucleotide.

Tên sản phẩm: Fluorescein photphoramidites và chất hỗ trợ được sử dụng để biến đổi đầu 3'- và bên trong...

Xem thêm

Fluorescein photphoramidites và chất hỗ trợ được sử dụng để biến đổi đầu 3′- và bên trong đầu 5′ của oligonucleotide.

Tên sản phẩm: Fluorescein photphoramidites và chất hỗ trợ được sử dụng để biến đổi đầu 3'- và bên trong...

Xem thêm

Fluorescein photphoramidites và chất hỗ trợ được sử dụng để biến đổi đầu 3′- và bên trong đầu 5′ của oligonucleotide.

Tên sản phẩm: Fluorescein photphoramidites và chất hỗ trợ được sử dụng để biến đổi đầu 3'- và bên trong...

Xem thêm

Cyanine phosphoramidites: Thuốc nhuộm cyanine photphoramidites để tổng hợp oligo biến đổi đầu 5′.

Cyanine5.5 là chất huỳnh quang có khả năng phát xạ xa dải phổ màu đỏ, ứng dụng cho multiplex qPCR....

Xem thêm

Cyanine phosphoramidites: Thuốc nhuộm cyanine photphoramidites để tổng hợp oligo biến đổi đầu 5′

Cyanine3 là một fluorophore được sử dụng rộng rãi trong các thí nghiệm sinh học phân tử như đánh dấu...

Xem thêm