Sản phẩm

Cyanine phosphoramidites: Thuốc nhuộm cyanine photphoramidites để tổng hợp oligo biến đổi đầu 5′.

Cyanine5.5 là chất huỳnh quang có khả năng phát xạ xa dải phổ màu đỏ, ứng dụng cho multiplex qPCR. Các thiết bị qPCR sáu kênh thương mại thường có kênh dành cho Cyanine5.5

Cyanine5.5 là chất huỳnh quang có khả năng phát xạ xa dải phổ màu đỏ, ứng dụng cho multiplex qPCR. Các thiết bị qPCR sáu kênh thương mại thường có kênh dành cho Cyanine5.5. Phosphoramidite này có thể được sử dụng để tổng hợp các oligonucleotide có nhãn 5′ bằng cách dán nhãn trực tiếp trong bộ tổng hợp oligonucleotide. Cấu trúc của nhóm chức photphoramidite được gắn vào nguyên tử cacbon thứ cấp mang lại độ ổn định cao hơn. Giúp duy trì hiệu suất ghép nối trong thời gian lưu trữ lâu hơn trong quá trình tổng hợp oligonucleotide, so với photphoramidites có nguồn gốc từ rượu bậc một.

Quy cách: 100mg/ 250mg/ 1g/ 10g

Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM