Thiết bị khoa học kĩ thuật

Thiết bị khoa học kĩ thuật

HỆ THỐNG CAMERA QUAY CÔN TRÙNG TẠI THỰC ĐỊA

Tên sản phẩm: Hệ thống camera quay côn trùng thực địa Model: IRIG Hãng sản xuất: TBR Scientific - Việt...

Xem thêm

HỆ THỐNG BIOCEATOR

Tên sản phẩm: Hệ Thống Bioceator Model: BR-010 Hãng sản xuất: TBR Scientific Việt Nam Hệ thống lên men 10lít...

Xem thêm

HỆ THỐNG NGHIÊN CỨU TẬP TÍNH CÔN TRÙNG

Tên sản phẩm: Hệ thống nghiên cứu tập tính côn trùng Giới Thiệu: Nghiên cứu tập tính côn trùng là...

Xem thêm

HỆ THỐNG XÁC MINH NHIỆT ĐỘ ĐA KÊNH

Tên sản phẩm:  Hệ thống xác minh nhiệt độ đa kênh Model: MCT  Mô tả sản phẩm:  Hệ thống xác...

Xem thêm