Sơ đồ tổ chức công ty

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC NHÂN SỰ CÔNG TY TNHH KHOA HỌC

Tại TBR Scientific các phòng ban phối hợp chặt chẽ để mang đến cho khách hàng và đối tác sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất.