Tin tức

Về chúng tôi

30/03/2022

Với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực y sinh phân tử và công nghệ sinh học, cùng với cách thức tổ chức hiệu quả, phương châm...

Chính sách bảo mật thông tin

30/03/2022

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như: - Hỗ trợ...

Xét nghiệm máu chẩn đoán Viêm gan B

29/03/2022

Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi ThS.BS Vũ Tấn Phúc - Bác sĩ Nội tiêu hóa - Khoa Khám bệnh & nội khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc...

Vệ sinh phòng thí nghiệm sau cách ly như thế nào?

29/03/2022

Vệ sinh phòng thí nghiệm luôn luôn rất quan trọng, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại, để vừa đảm bảo an toàn cho người...

Về chúng tôi

30/03/2022

Với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực y sinh phân tử và công nghệ sinh học, cùng với cách thức tổ chức hiệu quả, phương châm...

Chính sách bảo mật thông tin

30/03/2022

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như: - Hỗ trợ...

Xét nghiệm máu chẩn đoán Viêm gan B

29/03/2022

Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi ThS.BS Vũ Tấn Phúc - Bác sĩ Nội tiêu hóa - Khoa Khám bệnh & nội khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc...

Vệ sinh phòng thí nghiệm sau cách ly như thế nào?

29/03/2022

Vệ sinh phòng thí nghiệm luôn luôn rất quan trọng, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại, để vừa đảm bảo an toàn cho người...

Về chúng tôi

30/03/2022

Với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực y sinh phân tử và công nghệ sinh học, cùng với cách thức tổ chức hiệu quả, phương châm...

Chính sách bảo mật thông tin

30/03/2022

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như: - Hỗ trợ...

Xét nghiệm máu chẩn đoán Viêm gan B

29/03/2022

Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi ThS.BS Vũ Tấn Phúc - Bác sĩ Nội tiêu hóa - Khoa Khám bệnh & nội khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc...

Vệ sinh phòng thí nghiệm sau cách ly như thế nào?

29/03/2022

Vệ sinh phòng thí nghiệm luôn luôn rất quan trọng, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại, để vừa đảm bảo an toàn cho người...