Bài viết

Vệ sinh phòng thí nghiệm sau cách ly như thế nào?

29/03/2022
63

Vệ sinh phòng thí nghiệm luôn luôn rất quan trọng, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại, để vừa đảm bảo an toàn cho người sử dụng, vừa đảm bảo cho kết quả thí nghiệm được chính xác nhất.
Vậy khi phòng thí nghiệm nằm trong khu vực có dịch, phòng thí nghiệm có thực hiện các xét nghiệm với mẫu sinh phẩm là nguồn lây, hoặc phòng thí nghiệm quay trở lại làm việc sau khi thực hiện cách ly sẽ được vệ sinh như thế nào?

Hãng CytoSmart đã đưa ra bản tham khảo cách vệ sinh phòng Lab một cách chi tiết và kĩ càng. Chúng ta cùng xem nhé!