Dụng cụ

Dụng cụ

BỘ ĐIỀU KHIỂN PIPET CHIA MẪU ALI-Q

Tên sản phẩm: Bộ điều khiển pipet chia mẫu (Dòng trợ Pipette ALI-Q) Đặc điểm: Độ lặp chính xác giữa...

Xem thêm

Pipette định lượng đơn kênh thể tích 500-5000uL

Đặc điểm: Dụng cụ hút mẫu định lượng thể tích 500-5000uL Có thể hấp tiệt trùng được cả cây Bảo...

Xem thêm

Pipette định lượng đơn kênh thể tích 100-1000uL

Đặc điểm: Dụng cụ hút mẫu định lượng thể tích 100-1000uL Có thể hấp tiệt trùng được cả cây Bảo...

Xem thêm

Pipette định lượng đơn kênh thể tích 20-200uL

Đặc điểm: Dụng cụ hút mẫu định lượng thể tích 20-200uL Có thể hấp tiệt trùng được cả cây Bảo...

Xem thêm

Pipette định lượng đơn kênh thể tích 10-100uL

Đặc điểm: Dụng cụ hút mẫu định lượng thể tích 10-100uL Có thể hấp tiệt trùng được cả cây Bảo...

Xem thêm

Pipette định lượng đơn kênh thể tích 2-20uL

Đặc điểm: Dụng cụ hút mẫu định lượng thể tích 2-20uL Có thể hấp tiệt trùng được cả cây Bảo...

Xem thêm

Trợ Pipette ALI Q

Tên sản phẩm: Trợ Pipette ali Q  Hãng: VistaLab Đặc điểm:  Độ lặp chính xác giữa các thao tác, thể...

Xem thêm

Dụng cụ hút mẫu chất lỏng – Ovation Pepette

Model: Ovation Pepette Đặc điểm: Độ chính xác và ổn định vượt trội Sản phẩm với thiết kế công thái...

Xem thêm