Sản phẩm

FAM amidites và chất hỗ trợ: Fluorescein photphoramidites và chất hỗ trợ được sử dụng để biến đổi đầu 3′- và bên trong đầu 5′ của oligonucleotide

Phosphoramidite fluorescein (FAM) để đánh dấu oligonucleotide đầu 5′, đồng phân đơn có độ tinh khiết cao. Chất amidite có độ tinh khiết cao đảm bảo chất lượng kết quả ghép với các phản ứng tổng hợp khác nhau.

Tên sản phẩm: FAM amidites và chất hỗ trợ: Fluorescein photphoramidites và chất hỗ trợ được sử dụng để biến đổi đầu 3′- và bên trong đầu 5′ của oligonucleotide

Mã sản phẩm: FAM phosphoramidite, 6-isomer

Phosphoramidite fluorescein (FAM) để đánh dấu oligonucleotide đầu 5′, đồng phân đơn có độ tinh khiết cao. Chất amidite có độ tinh khiết cao đảm bảo chất lượng kết quả ghép với các phản ứng tổng hợp khác nhau.

Quy cách: 250mg/ 1g/ 5g/ 10g/ 50g

Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM