Sản phẩm

Fluorescein photphoramidites và chất hỗ trợ được sử dụng để biến đổi đầu 3′- và bên trong đầu 5′ của oligonucleotide.

Chất hỗ trợ được sử dụng để tổng hợp các oligonucleotide có đầu 3′.

Tên sản phẩm: Fluorescein photphoramidites và chất hỗ trợ được sử dụng để biến đổi đầu 3′- và bên trong đầu 5′ của oligonucleotide. FAM CPG 500, 6-isomer

Mã sản phẩm: FAM CPG 500, 6-isomer

Chất hỗ trợ được sử dụng để tổng hợp các oligonucleotide có đầu 3′. Nhằm mục đích tổng hợp thuốc nhuộm huỳnh quang chứa oligonucleotide mang fluorescein (FAM) trên đầu 3′ của oligonucleotide. Chứa 6-đồng phân tinh khiết của fluorescein. Cấu trúc dựa trên cấu trúc lập thể, hydroxyprolinol tinh khiết đối quang. Sự hỗ trợ giúp đảm bảo hiệu suất tối ưu của oligonucleotide lên tới 60mer. Để có oligo dài hơn, phía hãng khuyến khích sử dụng CPG 1000. Chất hỗ trợ tương thích với các điều kiện phân tách và loại bỏ amoniac.

Quy cách giao hàng: 100mg/ 500mg/ 1g/ 5g

 

Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM