Sản phẩm

Fluorescein photphoramidites và chất hỗ trợ được sử dụng để biến đổi đầu 3′- và bên trong đầu 5′ của oligonucleotide.

Phosphoramidite cho phép fluorescein (FAM) được đưa vào bất kỳ vị trí nào trong trình tự oligonucleotide trong quá trình tổng hợp bằng phương pháp photphoramidite (ở giữa chuỗi, ở đầu 5′- và 3′-).

Tên sản phẩm: Fluorescein photphoramidites và chất hỗ trợ được sử dụng để biến đổi đầu 3′- và bên trong đầu 5′ của oligonucleotide.

Mã sản phẩm: FAM-dT phosphoramidite

Phosphoramidite cho phép fluorescein (FAM) được đưa vào bất kỳ vị trí nào trong trình tự oligonucleotide trong quá trình tổng hợp bằng phương pháp photphoramidite (ở giữa chuỗi, ở đầu 5′- và 3′-). Chất này là sự kết hợp của deoxythymidine photphoramidite và đồng phân 6 của FAM. Việc sửa đổi được thực hiện trong quá trình tổng hợp oligonucleotide bằng cách thay thế photphoramidite dT chuẩn bằng fluorescein-dT photphoramidite. Việc sửa đổi này không ảnh hưởng đến hoạt động của exonuclease hoặc polymerase..

Quy cách: 100mg/ 500mg/ 1g/ 5g

Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM