Sản phẩm

Đầu típ lọc Hyper 20uL có chia vạch, tiệt trùng

Đầu típ lọc Hyper 20uL có chia vạch, tiệt trùng

Thông số kỹ thuật

Thể tích: 20µL
Kích thước (cm): 5.3
Đơn vị: 96 tips x 10 racks / hộp
Quy cách đóng gói: 5 hộp

 

Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM